مگنت چیست ؟

مگنت که از کلمه MAGNET به معنای آهن ربا گرفته شده است استفاده های زیادی در زندگی روز مره و صنایع دارد.همانطور که از اسم آهن ... ادامه مطلب

پولی مگنت

میدان مغناطیسی یکی از خواص فیزیکی در فلزاتی همچون آهن است که هم می تواند به ضرر ما تمام شود و هم می تواند به سود ... ادامه مطلب